Working at Xylem!

Staż w Xylem

Naprawdę wierzymy w wartości dodaną, jaką talenty na początkowym etapie kariery wnoszą do Xylem. Ich pomysły, spostrzeżenia i wiedza teoretyczna mają ogromną wartość. Dlatego aktywnie staramy się wspierać ich karierę zawodową, myśląc o różnych mechanizmach, takich jak staże, praktyki i możliwości dla absolwentów.

Naar boven