Working at Xylem!

Xylem, światowy lider w dziedzinie technologii wodnych

Xylem, światowy lider w dziedzinie technologii wodnych Czym się zajmujemy? Xylem jest globalnym dostawcą technologii wodnych. Działamy w wielu różnych segmentach. Obejmuje to wiele różnych produktów i zastosowań. Aby działały one optymalnie, potrzebujemy odpowiednich ludzi. Wszyscy z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Na całym świecie zatrudniamy około 22 000 pracowników, w krajach Beneluksu około 180. Ale lokalnie jesteś częścią małego, skoncentrowanego zespołu.

Nasz cel

Naszym celem jest dążenie do przyszłości, w której globalne problemy z wodą nie będą istniały: „Rozwiążmy problem wody”. Robimy to poprzez dostarczanie rozwiązań dla rządów, przemysłu i innych użytkowników wody. Pracujemy na przykład nad stacjami uzdatniania wody, pompami do ścieków, przepompowniami na wałach przeciwpowodziowych i instalacjami wodnymi w budynkach. Oferujemy produkty wyposażone w najnowsze technologie. Połączenie technologii, osobistej odpowiedzialności i współpracy stanowi podstawę działalności naszych pracowników.

Watermark

Jedną z najważniejszych rzeczy, nad którymi należy pracować, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów związanych z wodą, jest zrównoważony rozwój. Widać to we wszystkich działaniach Xylem. Zrównoważony rozwój to nie tylko zastosowanie naszych produktów. Jako firma sami do niego dążymy. Na przykład mamy zrównoważony budynek, uczestniczymy jako firma w NLdoet, współpracujemy z zakładem pracy chronionej i mamy nasz program inwestycji społecznych „Watermark”. Dzięki Watermark chcemy uczynić wodę pitną bardziej dostępną, bezpieczniejszą i tańszą dla każdego. Pracujemy nad edukacją na temat wody, zapewniamy pomoc w nagłych wypadkach na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi i zapewniamy dostępność wody pitnej w obszarach, w których nie można jej uznać za coś oczywistego.

Przegląd firmy Xylem

Xylem zatrudnia ponad 400 osób w Polsce. Nasi koledzy i koleżanki pochodzą z różnych środowisk i wnoszą do naszej organizacji swoje unikalne umiejętności i doświadczenie.

Współpracujemy z naszymi klientami i partnerami w ponad 150 krajach. Dzięki połączeniu wiodących marek produktów i wiedzy specjalistycznej w zakresie zastosowań możemy optymalnie angażować się w opracowywanie zrównoważonych rozwiązań.

  • 400 Zatrudnionych w Polsce

Lokalizacje Xylem

Lowara Vogel Polska Sp. z o. o.
Kazimierza Wielkiego 5
57-100 Strzelin, Polska

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.
Ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa, Polska

Sensus Polska Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 63/65
87-100 Toruń, Polska

Naar boven